logo

!!! UWAGA !!!  


Od 21 kwietnia, wznawiamy treningi na Paruszowcu.
Od tego dnia treningi klubowe odbywać się bedą w środy od godz 17:00 do 20:00.
Treningi będą odbywać się w grupach, z zachowaniem wszystkich zasad wyznaczonych przez Ministestwo Zdrowia.
Jednocześnie wznawiamy zapisy na rezerwacje strzelnicy na dotychczasowych zasadach.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRZELNICY NA CZAS PANDEMII

1. Pobyt na strzelnicy wymaga uprzedniej rejestracji. Obowiązuje zakaz wstępu bez wcześniejszej rejestracji, zgodnej z pkt 12.
2. Na strzelnicy może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób – po jednej w każdej sekcji.
3. Ze strzelnicy mogą korzystać wyłącznie członkowie Klubu. Obecność osób towarzyszących jest zabroniona.
4. Każda osoba na strzelnicy ma obowiązek używania rękawiczek i maseczki lub innej przesłony ust i nosa – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby uprawiające sport nie mają obowiązku zakrywania twarzy, jednak zaleca się zakrywanie.
5. Każdy ma obowiązek zachować dystans 2 metrów od drugiej osoby. Wspólne oglądanie / analiza tarcz oraz dyskusje przy kręgu ogniskowym, itp. – są zabronione.
6. Pomieszczenie sędziowskie, kontener oraz bunkier są niedostępne dla klubowiczów.
7. Każdy ma swoją książkę pobytu na strzelnicy i długopis, w której dokumentuje pobyt na strzelnicy.Noszenie identyfikatorów obowiązkowe.
8. Każdy zobowiązany jest posiadać własne środki do dezynfekcji rąk i sprzętu. Każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając strzelnicę.
9. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu (np. stołów i krzeseł) każdy zobowiązany jest do ich zdezynfekowania, z uwzględnieniem postanowień pkt 11.
10. Po zakończeniu strzelania każdy zobowiązany jest do zdezynfekowania ww. sprzętu, z uwzględnieniem postanowień pkt 11.
11. Pomimo rezerwacji od pełnej godziny – wejść na stanowisko można nie wcześniej, niż 10 minut po tej godzinie. Analogicznie – stanowisko należy opuścić najpóźniej na 10 minut przed pełną godziną końca swojej rezerwacji.
12. Każdy klubowicz zobowiązany jest do uprzedniej rejestracji swojej obecności na strzelnicy w następujący sposób:
 a) co najmniej 24 godziny przed planowaną wizytą należy zgłosić swój planowany pobyt, wysyłając smsa na wszystkie niżej wskazane numery telefonu:
- 690664873
- 578904238
- 600974388
- 501798402
- 533306500
b) obowiązuje całkowity zakaz dzwonienia na ww. numery telefonów – nie będą odbierane,
c) każdy sms powinien być sformułowany wg. następującego wzoru: Imię Nazwisko, data, godziny od-do (np. Jan Kowalski, 4 maja, 13-15),
d) rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie na pełne godziny,
e) dopuszczalna jest rezerwacja na maksymalnie 2 godziny,
f) po wysłaniu smsa – rezerwacja zostanie wprowadzona do kalendarza w ciągu kilku godzin (apelujemy o cierpliwość),
g) osoby obsługujące ww. numery telefonów nie będą odpowiadać na smsy, ani w jakikolwiek sposób potwierdzać rejestracji – każdy zobowiązany jest sam sprawdzać w kalendarzu na stronie www.mks-lok.rybnik.pl swoją rejestrację najpóźniej w momencie wyjazdu na strzelnicę,
h) jeżeli w ww. kalendarzu nie pojawi się dana rejestracja – danego klubowicza obowiązuje zakaz przyjazdu na strzelnicę (niezależnie od tego, kto popełnił błąd),
i) niezależnie od godziny rozpoczęcia – należy oczekiwać w samochodzie na zwolnienie stanowiska przez poprzednika, zgodnie z postanowieniami pkt 11.


Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane będzie jako działanie na szkodę Klubu – przewinienie członkowskie skutkujące sankcjami uregulowanymi w statucie LOK, z pozbawieniem członkostwa włącznie.

Proszę zatem o rozsądne korzystanie ze strzelnicy oraz przestrzeganie REGULAMINU

 

 

Dodatkowe informacje dla Klubowiczów

                Szanowni, ten regulamin nie został wyssany z palca. Wszystkie ograniczenia wynikają wprost z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które od 4 maja 2020 nakłada te ograniczenia także na nasz Klub.

                Każdy z ww. punktów regulaminu uczciwie uzasadniamy konkretnymi przepisami ww. rozporządzenia:

 1. Obowiązek rejestracji wynika z narzuconego na Klub obowiązku weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu (§8 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia) – więcej o tym w pkt 12.
 2. Maksymalnie 6 osób – ponieważ tak wynika z § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia.
 3. Zakaz osób towarzyszących – ponieważ wtedy nie będziemy w stanie kontrolować limitu osób, a to Klub ma taki obowiązek.
 4. Obowiązek stosowania rękawiczek i maseczek – ponieważ tak wynika z decyzji dyrektora LOK (dopóki nie zmieni zdania, skoro rozporządzenie zawiera wyraźne wyłączenie tego obowiązku przez osoby uprawiające sport na takich obiektach).
 5. Dystans 2 m od siebie – ponieważ tak wynika z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.
 6. Zamknięcie budy, kontenera i bunkra – ponieważ nie mamy środków i obsługi na ich dezynfekcję po każdym użyciu.
 7. Książka i długopis – ponieważ musimy mieć możliwość weryfikacji także później, gdyby jakiekolwiek organy chciały to sprawdzać. Kalendarz to jedno, ale czy ktoś faktycznie przybył – to drugie.
 8. Własne środki do dezynfekcji – ponieważ na strzelnicy nie ma obsługi, jak na niektórych stadionach i z pewnością zdajecie sobie sprawę, że te środki szybko by zniknęły. Obowiązek dezynfekcji rąk przed i po wynika natomiast z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.
 9. Obowiązek dezynfekcji sprzętu po każdej grupie należy do obsługi, której na strzelnicy nie ma. Stąd jedynym rozwiązaniem jest zobowiązanie do tego Was. Czyli strzelając jesteście korzystającym, a dezynfekując – jesteście obsługą strzelnicy. Mając rezerwacją np. na 10:00 – wejść na stanowisko możecie dopiero o godz. 10:10 i macie wtedy czas na dezynfekcję. Jednocześnie musicie skończyć strzelać tak, by zdezynfekować stanowisko i opuścić je o godz. 10:50.
 10. Jak wyżej.
 11. Klub ma obowiązek zapewnienia 15-minutowego odstępu pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi (§ 8 ust. 2 pkt 1 lit. e rozporządzenia). Mając rezerwacją np. na 10:00 – wejść na stanowisko możecie dopiero o godz. 10:10 i macie wtedy czas na dezynfekcję. Jednocześnie musicie skończyć strzelać tak, by zdezynfekować stanowisko i opuścić je o godz. 10:50. Innej możliwości nie ma. Sami musicie tego kontrolować i pilnować tego czasu (min. 10 minuty czasu każdego z Was musi zostać poświęcone przed i po strzelaniu). Łatwo wyliczyć, że strzelania zostaje mniej niż 40 min. Jeśli potrzebujecie więcej – róbcie rezerwacje na 2 godziny.
 12. Obowiązek rejestracji wynika z narzuconego na Klub obowiązku weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu (§8 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia). Przy braku obsługi jedyną możliwością jest prowadzenie kalendarza on-line. Jednocześnie osoby obsługujące kalendarz mają swoje życie, obowiązki zawodowe i rodzinne – dlatego robimy to wyłącznie smsem, wysłanym na wszystkie te numery i dlatego apelujemy o cierpliwość. Kalendarz będzie uzupełniony w ciągu kilku godzin od smsa.
 13. Nie będzie litości. Regulaminu musi przestrzegać każdy, ponieważ wszelkie przypadki jego łamania mogą skutkować zamknięciem obiektu w ogóle przez odpowiednie służby. Tego nikt nie chce. Więc kontrolujcie się nawzajem.