logo

Rezerwacje Strzelnicy

Każdy klubowicz zobowiązany jest do uprzedniej rejestracji swojej obecności na strzelnicy następujący sposób:
 a) co najmniej 24 godziny przed planowaną wizytą należy zgłosić swój planowany pobyt, wysyłając smsa na wszystkie niżej wskazane numery telefonu:
- 690664873
- 578904238
- 600974388
- 501798402
- 533306500
b) obowiązuje całkowity zakaz dzwonienia na ww. numery telefonów – nie będą odbierane,
c) każdy sms powinien być sformułowany wg. następującego wzoru: Imię Nazwisko, data, godziny od-do (np. Jan Kowalski, 4 maja, 13-15),
d) rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie na pełne godziny,
e) dopuszczalna jest rezerwacja na maksymalnie 2 godziny,
f) po wysłaniu smsa – rezerwacja zostanie wprowadzona do kalendarza w ciągu kilku godzin (apelujemy o cierpliwość),
g) osoby obsługujące ww. numery telefonów nie będą odpowiadać na smsy, ani w jakikolwiek sposób potwierdzać rejestracji – każdy zobowiązany jest sam sprawdzać w kalendarzu na stronie www.mks-lok.rybnik.pl swoją rejestrację najpóźniej w momencie wyjazdu na strzelnicę,
h) jeżeli w ww. kalendarzu nie pojawi się dana rejestracja – danego klubowicza obowiązuje zakaz przyjazdu na strzelnicę (niezależnie od tego, kto popełnił błąd),
i) niezależnie od godziny rozpoczęcia – należy oczekiwać w samochodzie na zwolnienie stanowiska przez poprzednika