logo

Zarząd MKS-LOK Rybnik

 

Zarząd MKS-LOK Rybnik (kadencja 2020-2025)

Leszczyński Tomasz - prezes Zarządu
Tramś Tomasz - wiceprezes
Jakacki Dariusz - sekretrz, wiceprezes
Rajchel Ewa - skarbnik
 Mazurkiewicz Marek -  magazynier, tel 518-590-142
Jądro Tomasz - gospodarz strzelnicy Paruszowiec, tel. 609-399-750
Kowala Krzysztof - członek Zarządu
Labocha Mariusz - członek Zarządu
Rajchel Wojciech - członek Zarządu
Łapkowski Marcin - członek Zarządu
Koper Adam - członek Zarządu
Wolicki Wojciech - członek Zarządu
 
 

Komisja Rewizyjna MKS-LOK Rybnik (kadencja 2020-2025)

 Tchórzewski Seweryn - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Konopka Krzysztof - członek komisji rewizyjnej
Złotek Zbigniew - członek komisji rewizyjnej