logo

Patent strzelecki - co i jak ?

PATENT STRZELECKI

Zdobycie patentu strzeleckiego jest pierwszym krokiem adepta strzelectwa sportowego na drodze do uzyskania licencji sportowej, która uprawnia do udziału we współzawodnictwie sportowym w sportach strzeleckich.

Do wykonania tego kroku, niezbędnym będzie zalogowanie się na swoje konto na portalu PZSS.
Więcej napisaliśmy o tym tutaj.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, patent strzelecki jest dokumentem stwierdzającym posiadanie kwalifikacji do uprawiania sportów strzeleckich.

Patent jest wystawiany dożywotnio po zdaniu odpłatnego egzaminu (wg. aktualnego cennika PZSS).
Terminy egzaminów na Śląsku są ogłaszane m.in. na stronie  Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz dostępne na Portalu PZSS.

Kandydat,będąc zalogowany na swoim koncie w portalu PZSS, wybiera egzamin z listy dostępnych (uwaga-obecnie obowiązuje rejonizacja wg. województwa zamieszkania), klikając zgłasza swój udział oraz internetowo uiszcza opłatę i drukuje/pobiera wniosek na patent. Wniosek należy przedstawić do potwierdzenia Prezesowi Klubu. Na egzamin zgłaszamy się z wypełnionym, potwierdzonym wnioskiem. 
Konieczne jest również potwierdzenie od lekarza sportowego, przy czym często organizatorzy egzaminów umożliwiają takie badanie tuż przed egzaminem.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Do części praktycznej przygotowujemy się na zajęciach na strzelnicy, natomiast poniżej zamieszczamy zestaw informacji który powinien umożliwić przygotowanie się do części teoretycznej egzaminu.

Przydatne mogą być również (proszę pamiętać o aktach zmieniających):

                 

Poniżej dwa pliki z PRZYKŁADOWYMI pytaniami egzaminu – podane tylko poglądowo..

 !!! Uwaga - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21.03.2013 w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni itd.. - wydłużyło bezterminowo okres ważności zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni (z dotychczasowych 3 miesięcy)

 

Powodzenia na egzaminie !!!